Personnummer 1254
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1829-12-22
Doddatum 1915-04-29
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1897-10-18
Kon M
Civilstand änk.
Fornamn Johannes
Efternamn Persson
NormeratFornamn Johannes
NormeratEfternamn Persson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress N Haghult, Bokelund
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013