Personnummer 1281
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1828-02-10
Doddatum 1902-01-13
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1877-02-10
Kon M
Civilstand gift
Titel F.d.styckjunkare
Fornamn Johannes
Efternamn Carlsson Rhodin
NormeratFornamn Johannes
NormeratEfternamn Karlsson Rhodin
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Döbelnsgatan 7
Dodforsamling Svea artilleriregemente (Stockholms stad, Uppland)
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013