Personnummer 1291
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1827-01-17
Doddatum 1910-11-20
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1856-11-07
Kon M
Civilstand gift
Fornamn Johannes
Efternamn Andersson
NormeratFornamn Johannes
NormeratEfternamn Andersson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Köphult
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013