Personnummer 1585 1587
Kalltyp SCB, Folkräkning SCB, Folkräkning
Fodelsedatum 1856-00-00 1831-00-00
Kalldatum 1860-00-00 1860-00-00
Kon K K
Civilstand barn
Titel dotter
Fornamn Ch Ch
Efternamn Andersdotter Andersdotter
NormeratFornamn K K
NormeratEfternamn Andersdotter Andersdotter
Boendeadress Flässeryd Århult Norra
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd Markaryd
Dodforsamling Markaryd Markaryd
FadernsTitel hyresgäst
FadernsFornamn A.
FadernsEfternamn Nilsson (1811-)
ModernsFornamn A. L.
ModernsEfternamn Nilsdotter (1821–)
Kalla1 Folkräkning 1860: Statistiska Centralbyrån (SCB) - samlingspost, Primärmaterial, utdrag ur husförhörslängderna, SE/RA/420401/03/H 1 A/42 (1860), bildid: A0056049_00400 Folkräkning 1860
AnhorigMakeMakaOmInteAnnatAnges husfader: Gunne Persson
Kalla2 Statistiska Centralbyrån (SCB) - samlingspost, Primärmaterial, utdrag ur husförhörslängderna, SE/RA/420401/03/H 1 A/42 (1860), bildid: A0056049_00401