Personnummer 1639 1639
Kalltyp Folkräkning SDB
Fodelsedatum 1803-00-00 1803-11-00
Kalldatum 1880-00-00 2017-00-00
Kon K K
Civilstand änk. änk.
Titel Undant.
Fornamn Stina Stina
Efternamn Eriksdotter Eriksdotter
NormeratFornamn Stina Stina
NormeratEfternamn Eriksdotter Eriksdotter
Boendeadress Ålhult
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodforsamling Markaryd Markaryd
Kalla1 Folkräkning 1880 SDB
Doddatum 1882-04-22
Dodadress Ålhult