Personnummer 1671 1672
Kalltyp SCB, Folkräkning SCB, Folkräkning
Fodelsedatum 1838-00-00 1854-00-00
Kalldatum 1860-00-00 1860-00-00
Kon K K
Civilstand ogift ogift
Fornamn A L A L
Efternamn Johannisdotter Johannisdotter
NormeratFornamn A L A L
NormeratEfternamn Johannesdotter Johannesdotter
Boendeadress Flässeryd Flässeryd
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd Markaryd
Dodforsamling Markaryd Markaryd
FadernsTitel hemmansägare
FadernsFornamn Johannes
FadernsEfternamn Jonasson
ModernsFornamn A
ModernsEfternamn Nilsdotter
Kalla1 Folkräkning 1860 Folkräkning 1860
Kalla2 Statistiska Centralbyrån (SCB) - samlingspost, Primärmaterial, utdrag ur husförhörslängderna, SE/RA/420401/03/H 1 A/42 (1860), bildid: A0056049_00399 Statistiska Centralbyrån (SCB) - samlingspost, Primärmaterial, utdrag ur husförhörslängderna, SE/RA/420401/03/H 1 A/42 (1860), bildid: A0056049_00400
AnhorigMakeMakaOmInteAnnatAnges Husfader: Johannes Nilsson