Personnummer 1708 1709
Kalltyp SCB, Folkräkning SCB, Folkräkning
Fodelsedatum 1857-00-00 1847-00-00
Kalldatum 1860-00-00 1860-00-00
Kon M M
Civilstand ogift ogift
Fornamn J J
Efternamn Jonasson Jonasson
NormeratFornamn J J
NormeratEfternamn Jonasson Jonasson
Boendeadress Böshult Böshult
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd Markaryd
Dodforsamling Markaryd Markaryd
AnhorigMakeMakaOmInteAnnatAnges husfader: Jonas Nilsson husfader: Jonas Svensson
Kalla1 Folkräkning 1860 Folkräkning 1860
Kalla2 Statistiska Centralbyrån (SCB) - samlingspost, Primärmaterial, utdrag ur husförhörslängderna, SE/RA/420401/03/H 1 A/42 (1860), bildid: A0056049_00401 Statistiska Centralbyrån (SCB) - samlingspost, Primärmaterial, utdrag ur husförhörslängderna, SE/RA/420401/03/H 1 A/42 (1860), bildid: A0056049_00401