Personnummer 1744 1744
Kalltyp Folkräkning SDB
Fodelsedatum 1800-00-00 1800-10-24
Kalldatum 1880-00-00 2017-00-00
Kon M M
Civilstand änk. änk.
Titel hemmansägare
Fornamn Nils Nils
Efternamn Larsson Larsson
NormeratFornamn Nils Nils
NormeratEfternamn Larsson Larsson
Boendeadress Åmot Skattegård
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd Markaryd
Dodforsamling Markaryd Markaryd
BarnArvinge 2 söner
Kalla1 Folkräkning 1880 SDB
Doddatum 1881-03-14
DatumAndratCivilstand 1873-05-08
Dodadress Åmot Skattegård