Personnummer 1747
Kalltyp Folkräkning
Fodelsedatum 1859-00-00
Kalldatum 1930-00-00
Kon M
Civilstand ogift
Titel Sjöman
Fornamn Nils
Efternamn Lundin Nilsson
NormeratFornamn Nils
NormeratEfternamn Lundin Nilsson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodforsamling Visby domkyrko
Ovrigt1 Obefintliga (sedan 1883). Frånvaro: Vistas i Amerika.
Kalla1 Folkräkning 1930