Personnummer 1748
Kalltyp SCB, Folkräkning
Fodelsedatum 1810-00-00
Kalldatum 1860-00-00
Kon K
Civilstand änk.
Titel fattighjon
Fornamn T
Efternamn Magnidotter
NormeratFornamn T
NormeratEfternamn Magnusdotter
Boendeadress Århult Norra
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodforsamling Markaryd
AnhorigMakeMakaOmInteAnnatAnges husmoder
Kalla1 Folkräkning 1860
Kalla2 Statistiska Centralbyrån (SCB) - samlingspost, Primärmaterial, utdrag ur husförhörslängderna, SE/RA/420401/03/H 1 A/42 (1860), bildid: A0056049_00401