Personnummer 175
Fodelsedatum 1768-01-01
Kon K
Fornamn Kerstin
Efternamn Persdotter
NormeratFornamn Kerstin
NormeratEfternamn Persdotter
Boendeadress Århult Södra
FadernsFornamn Per (1708–)
FadernsEfternamn Tufvedsson
ModernsFornamn Sissa (1737–1808)
ModernsEfternamn Nilsdotter