Personnummer 1754
Kalltyp SCB, Folkräkning
Fodelsedatum 1859-00-00
Kalldatum 1860-00-00
Kon K
Civilstand ogift
Fornamn A
Efternamn Nilsdotter
NormeratFornamn A
NormeratEfternamn Nilsdotter
Boendeadress Sjöaryd Skattegård
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodforsamling Markaryd
FadernsTitel hemmansägare
FadernsFornamn Nils
FadernsEfternamn Jonsson
ModernsFornamn Ch
ModernsEfternamn Jonasdotter
Kalla1 Folkräkning 1860
Kalla2 Statistiska Centralbyrån (SCB) - samlingspost, Primärmaterial, utdrag ur husförhörslängderna, SE/RA/420401/03/H 1 A/42 (1860), bildid: A0056049_00399