Personnummer 1782
Kalltyp SCB, Folkräkning
Fodelsedatum 1833-00-00
Kalldatum 1860-00-00
Kon K
Civilstand ogift
Fornamn S
Efternamn Nilsdotter
NormeratFornamn S
NormeratEfternamn Nilsdotter
Boendeadress Flässeryd
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodforsamling Markaryd
AnhorigMakeMakaOmInteAnnatAnges husfader: Nils Nilsson dä
Kalla1 Folkräkning 1860
Kalla2 Statistiska Centralbyrån (SCB) - samlingspost, Primärmaterial, utdrag ur husförhörslängderna, SE/RA/420401/03/H 1 A/42 (1860), bildid: A0056049_00400