Personnummer 1789
Kalltyp SCB, Folkräkning
Fodelsedatum 1835-00-00
Kalldatum 1860-00-00
Kon M
Civilstand gift
Titel Hyresgäst
Fornamn Gunne
Efternamn Nilsson
NormeratFornamn Gunne
NormeratEfternamn Nilsson
Boendeadress Århult Norra
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodforsamling Markaryd
AnhorigMakeMakaOmInteAnnatAnges husfader: Nils Gudmundsson
Kalla1 Folkräkning 1860
Kalla2 Statistiska Centralbyrån (SCB) - samlingspost, Primärmaterial, utdrag ur husförhörslängderna, SE/RA/420401/03/H 1 A/42 (1860), bildid: A0056049_00401