Personnummer 1791 7645
Kalltyp SCB, Folkräkning Soldatregistret
Fodelsedatum 1841-00-00 1841-00-00
Kalldatum 1860-00-00 2020-00-00
Kon M M
Civilstand ogift
Titel tjenstehjon Soldat
Fornamn J Nils
Efternamn Nilsson Ekström
NormeratFornamn J Nils
NormeratEfternamn Nilsson Ekström
Boendeadress Sjöaryd Skattegård Århult
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodforsamling Markaryd
Ovrigt1 husfader: Nils Jonsson Rote Århult 56, Kronobergs regemente, Södra Sunnerbo kompani. Torpnummer: KR-06-0744
Kalla1 Folkräkning 1860 Centrala soldatregistret
Kalla2 Statistiska Centralbyrån (SCB) - samlingspost, Primärmaterial, utdrag ur husförhörslängderna, SE/RA/420401/03/H 1 A/42 (1860), bildid: A0056049_00399 Aktnummer: KR-06-0744-1863
TidigareEfternamn Christensson
Ovrigt2 Antagen 1863, avsked 1871