Personnummer 1820
Kalltyp Folkräkning
Fodelsedatum 1802-00-00
Kalldatum 1880-00-00
Kon K
Civilstand änk.
Titel Undant.
Fornamn Christina
Efternamn Persdotter
NormeratFornamn Kristina
NormeratEfternamn Persdotter
Boendeadress Göshult Ng
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Kalla1 Folkräkning 1880
Kalla2 Folkräkning 1880 - Markaryds församling, Kronobergs län, bildid: Folk_807072-032