Personnummer 1824 1824
Kalltyp SCB, Folkräkning SDB
Fodelsedatum 1840-00-00 1840-10-06
Kalldatum 1860-00-00 2017-00-00
Kon K K
Civilstand ogift ogift
Fornamn S Stina
Efternamn Persdotter Persdotter
NormeratFornamn S Stina
NormeratEfternamn Persdotter Persdotter
Boendeadress Sjöaryd Skattegård
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd Markaryd
Dodforsamling Markaryd Markaryd
FadernsTitel hemmansägare
FadernsFornamn Per
FadernsEfternamn Svensson
ModernsFornamn Ch
ModernsEfternamn Jaensdotter
Kalla1 Folkräkning 1860 Sveriges dödbok 7 1860-2016
Kalla2 Statistiska Centralbyrån (SCB) - samlingspost, Primärmaterial, utdrag ur husförhörslängderna, SE/RA/420401/03/H 1 A/42 (1860), bildid: A0056049_00399
Doddatum 1872-08-31
Dodadress Sjöaryd Skattegård