Personnummer 1837
Kalltyp Folkräkning
Fodelsedatum 1807-00-00
Kalldatum 1880-00-00
Kon M
Civilstand änk.
Titel Inhyses Fattighjon
Fornamn Sven
Efternamn Persson
NormeratFornamn Sven
NormeratEfternamn Persson
Boendeadress Århult Södra Ng
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Folkräkning 1880