Personnummer 1878
Kalltyp SCB, Folkräkning
Fodelsedatum 1856-00-00
Kalldatum 1860-00-00
Kon M
Civilstand ogift
Fornamn N P
Efternamn Svensson
NormeratFornamn N P
NormeratEfternamn Svensson
Boendeadress Flässeryd, Nya hult
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodforsamling Markaryd
AnhorigMakeMakaOmInteAnnatAnges husfader: J Persson
Kalla1 Folkräkning 1860
Kalla2 Statistiska Centralbyrån (SCB) - samlingspost, Primärmaterial, utdrag ur husförhörslängderna, SE/RA/420401/03/H 1 A/42 (1860), bildid: A0056049_00400