Personnummer 1906
Kalltyp KGF
Doddatum 1797-00-00
Kon K
Fornamn Lill B Anna
Efternamn Jönsdotter
NormeratFornamn Lill B Anna
NormeratEfternamn Jönsdotter
Dodadress Rälleboda??
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 SUNNERBO HÄRADSRÄTTS ARKIV, DÖDLISTOR (FIII:1)
Kalla2 KGF