Personnummer 1907
Kalltyp KGF
Doddatum 1797-00-00
Kon K
Civilstand ogift
Titel pigan
Fornamn Kerstin
Efternamn Erlandsdotter
NormeratFornamn Kerstin
NormeratEfternamn Erlandsdotter
Dodadress Åmot
Dodforsamling Markaryd
ArVidDod 46
Kalla1 SUNNERBO HÄRADSRÄTTS ARKIV, DÖDLISTOR (FIII:1)
Kalla2 KGF