Personnummer 1910
Kalltyp KGF
Doddatum 1797-00-00
Kon K
Civilstand gift
Fornamn Maria
Efternamn Nilsdotter
NormeratFornamn Maria
NormeratEfternamn Nilsdotter
Dodadress Tånneryd
Dodforsamling Markaryd
ArVidDod 21
Kalla1 SUNNERBO HÄRADSRÄTTS ARKIV, DÖDLISTOR (FIII:1)
Kalla2 KGF