Personnummer 1913
Kalltyp KGF
Doddatum 1797-00-00
Kon M
Civilstand ogift
Titel drängen
Fornamn Sven
Efternamn Johansson
NormeratFornamn Sven
NormeratEfternamn Johansson
Dodadress Enghult?
Dodforsamling Markaryd
ArVidDod 26
Kalla1 SUNNERBO HÄRADSRÄTTS ARKIV, DÖDLISTOR (FIII:1)
Kalla2 KGF