Personnummer 1917
Kalltyp KGF
Doddatum 1797-00-00
Kon K
Civilstand gift
Fornamn Kerstin
Efternamn Jonasdotter
NormeratFornamn Kerstin
NormeratEfternamn Jonasdotter
Dodadress Råstorp
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 SUNNERBO HÄRADSRÄTTS ARKIV, DÖDLISTOR (FIII:1)
Kalla2 KGF