Personnummer 1922
Kalltyp KGF
Doddatum 1798-00-00
Kon K
Civilstand gift
Fornamn Kerstin
Efternamn Larsdotter
NormeratFornamn Kerstin
NormeratEfternamn Larsdotter
Dodadress Koddeböke
Dodforsamling Markaryd
ArVidDod 48
Kalla1 SUNNERBO HÄRADSRÄTTS ARKIV, DÖDLISTOR (FIII:1)
Kalla2 KGF