Personnummer 1924
Kalltyp KGF
Doddatum 1798-00-00
Kon K
Fornamn Johanna
Efternamn Håkansdotter
NormeratFornamn Johanna
NormeratEfternamn Håkansdotter
Dodadress Harpholma
Dodforsamling Markaryd
ArVidDod 45
Kalla1 SUNNERBO HÄRADSRÄTTS ARKIV, DÖDLISTOR (FIII:1)
Kalla2 KGF