Personnummer 1929
Kalltyp KGF
Doddatum 1798-04-05
Kon K
Civilstand änk.
Fornamn Bengta
Efternamn Persdotter
NormeratFornamn Bengta
NormeratEfternamn Persdotter
Dodadress Göshult Ng
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 SUNNERBO HÄRADSRÄTTS ARKIV, DÖDLISTOR (FIII:1)
Kalla2 KGF