Personnummer 1931
Kalltyp KGF
Doddatum 1798-12-16
Kon M
Civilstand gift
Fornamn Johan
Efternamn Nilsson
NormeratFornamn Johan
NormeratEfternamn Nilsson
Dodadress Markaryd Ng
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 SUNNERBO HÄRADSRÄTTS ARKIV, DÖDLISTOR (FIII:1)
Kalla2 KGF