Personnummer 1936
Kalltyp KGF
Doddatum 1799-00-00
Kon M
Civilstand gift
Fornamn Sven
Efternamn Johansson
NormeratFornamn Sven
NormeratEfternamn Johansson
Dodadress Trälora
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 SUNNERBO HÄRADSRÄTTS ARKIV, DÖDLISTOR (FIII:1)
Kalla2 KGF