Personnummer 1938
Kalltyp KGF
Doddatum 1799-00-00
Kon M
Civilstand ogift
Titel drängen
Fornamn Jon
Efternamn Jonsson
NormeratFornamn Jon
NormeratEfternamn Jonsson
Dodadress Berg
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 SUNNERBO HÄRADSRÄTTS ARKIV, DÖDLISTOR (FIII:1)
Kalla2 KGF