Personnummer 1944
Kalltyp KGF
Doddatum 1800-00-00
Kon M
Civilstand änk.
Fornamn Per
Efternamn Tuvesson
NormeratFornamn Per
NormeratEfternamn Tuvesson
Dodadress Hannabad
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 SUNNERBO HÄRADSRÄTTS ARKIV, DÖDLISTOR (FIII:1)
Kalla2 KGF