Personnummer 1947
Kalltyp KGF
Doddatum 1800-00-00
Kon M
Fornamn Lars
Efternamn Svensson
NormeratFornamn Lars
NormeratEfternamn Svensson
Dodadress Tånneryd
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 SUNNERBO HÄRADSRÄTTS ARKIV, DÖDLISTOR (FIII:1)
Kalla2 KGF