Personnummer 1951
Kalltyp KGF
Doddatum 1800-00-00
Kon K
Civilstand gift
Titel Hustru
Fornamn Anna
Efternamn Jönsdotter
NormeratFornamn Anna
NormeratEfternamn Jönsdotter
Dodadress Holma
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 SUNNERBO HÄRADSRÄTTS ARKIV, DÖDLISTOR (FIII:1)
Kalla2 KGF