Personnummer 1953
Kalltyp KGF
Doddatum 1800-00-00
Kon K
Civilstand gift
Titel Hustru
Fornamn Ingeborg
Efternamn Larsdotter
NormeratFornamn Ingeborg
NormeratEfternamn Larsdotter
Dodadress Hannabad Sg
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 SUNNERBO HÄRADSRÄTTS ARKIV, DÖDLISTOR (FIII:1)
Kalla2 KGF