Personnummer 1954
Kalltyp KGF
Doddatum 1800-00-00
Kon K
Civilstand gift
Titel Hustru
Fornamn Gunilla
Efternamn Johansdotter
NormeratFornamn Gunilla
NormeratEfternamn Johansdotter
Dodadress Oshult
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 SUNNERBO HÄRADSRÄTTS ARKIV, DÖDLISTOR (FIII:1)
Kalla2 KGF