Personnummer 1955
Kalltyp KGF
Doddatum 1800-00-00
Kon M
Fornamn Jöns
Efternamn Nilsson
NormeratFornamn Jöns
NormeratEfternamn Nilsson
Dodadress Holma
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 SUNNERBO HÄRADSRÄTTS ARKIV, DÖDLISTOR (FIII:1)
Kalla2 KGF