Personnummer 1959
Kalltyp KGF
Doddatum 1800-00-00
Kon K
Civilstand gift
Titel hustru
Fornamn Anna
Efternamn Pålsdotter
NormeratFornamn Anna
NormeratEfternamn Pålsdotter
Dodadress Haghult Västra
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 SUNNERBO HÄRADSRÄTTS ARKIV, DÖDLISTOR (FIII:1)
Kalla2 KGF