Personnummer 1962
Kalltyp KGF
Doddatum 1801-00-00
Kon K
Civilstand gift
Titel hustru
Fornamn Ingierd
Efternamn Persdotter
NormeratFornamn Ingegerd
NormeratEfternamn Persdotter
Dodadress Markaryd Ng
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 SUNNERBO HÄRADSRÄTTS ARKIV, DÖDLISTOR (FIII:1)
Kalla2 KGF