Personnummer 1968
Kalltyp KGF
Doddatum 1801-00-00
Kon M
Fornamn Gudmund
Efternamn Svensson
NormeratFornamn Gudmund
NormeratEfternamn Svensson
Dodadress Tånneryd
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 SUNNERBO HÄRADSRÄTTS ARKIV, DÖDLISTOR (FIII:1)
Kalla2 KGF