Personnummer 1972
Kalltyp KGF
Doddatum 1801-00-00
Kon K
Civilstand änk.
Fornamn Bengta
Efternamn Jonsdotter
NormeratFornamn Bengta
NormeratEfternamn Jonsdotter
Dodadress Ulvaryd torp
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 SUNNERBO HÄRADSRÄTTS ARKIV, DÖDLISTOR (FIII:1)
Kalla2 KGF