Personnummer 1973
Kalltyp KGF
Doddatum 1801-00-00
Kon K
Civilstand änk.
Fornamn Kerstin
Efternamn Persdotter
NormeratFornamn Kerstin
NormeratEfternamn Persdotter
Dodadress Vekaboda
Dodforsamling Markaryd
Ovrigt1 död 1801/19802
Kalla1 SUNNERBO HÄRADSRÄTTS ARKIV, DÖDLISTOR (FIII:1)
Kalla2 KGF