Personnummer 1974
Kalltyp KGF
Doddatum 1801-00-00
Kon M
Titel drängen
Fornamn Erik
Efternamn Nilsson
NormeratFornamn Erik
NormeratEfternamn Nilsson
Dodadress Harpholma
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 SUNNERBO HÄRADSRÄTTS ARKIV, DÖDLISTOR (FIII:1)
Kalla2 KGF