Personnummer 1982
Kalltyp KGF
Doddatum 1801-00-00
Kon M
Fornamn Per
Efternamn Nilsson
NormeratFornamn Per
NormeratEfternamn Nilsson
Dodadress Haghult
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 SUNNERBO HÄRADSRÄTTS ARKIV, DÖDLISTOR (FIII:1)
Kalla2 KGF