Personnummer 1994
Kalltyp KGF
Doddatum 1801-03-18
Kon M
Civilstand gift
Fornamn Håkan
Efternamn Nilsson
NormeratFornamn Håkan
NormeratEfternamn Nilsson
Dodadress Högaholma
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 SUNNERBO HÄRADSRÄTTS ARKIV, DÖDLISTOR (FIII:1)
Kalla2 KGF