Personnummer 1995
Kalltyp KGF
Doddatum 1801-03-22
Kon K
Civilstand gift
Titel hustru
Fornamn Johanna
Efternamn Eriksdotter
NormeratFornamn Johanna
NormeratEfternamn Eriksdotter
Dodadress Ekhult
Dodforsamling Markaryd
AttGora 5657
Kalla1 SUNNERBO HÄRADSRÄTTS ARKIV, DÖDLISTOR (FIII:1)
Kalla2 KGF