Personnummer 1999
Kalltyp KGF
Doddatum 1802-00-00
Kon M
Civilstand gift
Fornamn Nils
Efternamn Svensson
NormeratFornamn Nils
NormeratEfternamn Svensson
Dodadress Ekhult
Dodforsamling Markaryd
Ovrigt1 våren 1802
Kalla1 SUNNERBO HÄRADSRÄTTS ARKIV, DÖDLISTOR (FIII:1)
Kalla2 KGF