Personnummer 2027
Kalltyp KGF
Doddatum 1803-00-00
Kon K
Civilstand änk.
Fornamn Estrid
Efternamn Svensdotter
NormeratFornamn Estrid
NormeratEfternamn Svensdotter
Dodadress Århult Norra
Dodforsamling Markaryd
Ovrigt1 död sommaren 1803
Kalla1 SUNNERBO HÄRADSRÄTTS ARKIV, DÖDLISTOR (FIII:1)
Kalla2 KGF