Personnummer 2031 7449
Kalltyp KGF SDB
Doddatum 1804-00-00 1864-09-13
Kon M M
Civilstand änk. gift
Fornamn Jon Jon
Efternamn Jonasson Jonasson
NormeratFornamn Jon Jon
NormeratEfternamn Jonasson Jonasson
Dodadress Flässeryd V Haghult Yttergård
Dodforsamling Markaryd Markaryd
Ovrigt1 död 1804/1805
Kalla1 SUNNERBO HÄRADSRÄTTS ARKIV, DÖDLISTOR (FIII:1) SDB7
Kalla2 KGF
Fodelsedatum 1791-07-00
Kalldatum 2017-00-00