Personnummer 2289
Kalltyp Folkräkning
Fodelsedatum 1810-00-00
Kalldatum 1880-00-00
Kon K
Civilstand änk.
Titel inhyses
Fornamn Gunnil
Efternamn Johansdotter
NormeratFornamn Gunnil
NormeratEfternamn Johansdotter
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Kalla1 Folkräkning 1880