Personnummer 2296
Kalltyp Folkräkning
Fodelsedatum 1811-00-00
Kalldatum 1880-00-00
Kon M
Civilstand änk.
Fornamn Andreas
Efternamn Henriksson
NormeratFornamn Andreas
NormeratEfternamn Henriksson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Kalla1 Folkräkning 1880